Tarievenoverzicht

Vanaf 1 mei 2019 is Praktijk Parachute gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven.

Kindertherapie, oudercoaching en weerbaarheidstrainingen worden, indien men aanvullend verzekerd is, ook door verschillende zorgverzekeraars (deels) vergoed.
Vergoedingenoverzicht

Extra informatie bij vergoeding door zorgverzekering:

  • Reiskosten in verband met huisbezoeken: €0,30 per KM
  • Bent u of uw kind verhinderd voor een afspraak, dan dient u dit 24 uur van tevoren door te geven. Zijn afspraken niet op tijd afgezegd, dan worden deze alsnog berekend.

Praktijk Parachute is aangesloten bij:

  • KIWA kwaliteitsregister
  • SKJ
  • de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling: reg. nr: 117375)
  • de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: reg. nr. 301392R )
  • AGB-code zorgverlener: 90-053221
  • KvK nummer: 01179426