Vanaf 1-8-2022 gaan we verder vanaf Bokslee 6 te Heerenveen.

In een fijne lichte ruimte hoop ik samen met alle kinderen/ jongeren en ouders die bij mij komen, goed te kunnen werken.

Wees welkom!

Praktijk Parachute ook aankomend jaar meestal vergoed door Friese gemeenten

Vanaf 1 mei 2019 is Praktijk Parachute gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Of een verwijzing via de huisarts te vragen

Ook aankomend jaar (2022) wordt het aanbod van Praktijk Parachute vergoed.