Vanaf 1-1-2024 ben ik genoodzaakt om de tarieven voor de zorg te verhogen. In het Tarievenoverzicht vindt u een overzicht van de bijgewerkte tarieven.

Praktijk Parachute ook aankomend jaar meestal vergoed door Friese gemeenten

Vanaf 1 mei 2019 is Praktijk Parachute gecontracteerd voor Specialistische Jeugdhulp binnen de Friese gemeenten. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient u zich te melden bij het CJG, het gebieds- of wijkteam waar de jeugdige staat ingeschreven. Of een verwijzing via de huisarts te vragen

Ook aankomend jaar (2024) wordt het aanbod van Praktijk Parachute in de meeste gevallen vergoed.